Vi skal kommunalt arbejde på en effektiv og hurtig genoptræning og vedligeholdelses træning. Vi er kommet godt fra start i Kalundborg kommune. Vi skal tilbyde borgere der gerne vil af med misbrugsproblemer effektive afvendingskurser .

Vil skal fortsætte med vores succes med patientuddannelseskurser for borgere med kroniske sygdomme. I det hele taget skal vi øge indsatsen for at frivillige foreninger kan blive mere aktive i den sundhedsforebyggende indsats og i vidensdelingen om kroniske sygdomme. Vi skal have en sundhedsplan der reelt sikrer at alle beslutninger der træffes kommunalt inddrager overvejelser om sundheds fremmende aktiviteter og hensyn.

 

Vi skal arbejde på at glæden ved motion og sund livsførelse spredes og opleves af mange. Det kan gøres ved at give børnehavebørn og skoler bedre muligheder for at tilbyde spændende og sjove tilbud med aktiviteter i naturen og fødevarer af økologisk og bæredygtig kvalitet.