Vi skal beskytte vores grundvand imod forureningstrusler, og vi skal fremme en høj grad af genanvendelse af vores affald.

 

Vi er beriget med meget smuk natur i og omkring vores kommune. Det skal vi værne om. Tilgængeligheden for borgerne skal være god, men altid på naturens betingelser.

 

Vi skal fremme en økologisk udvikling i landbrug, gartneri og blandt haveejere gennem oplysning og oplevelser. Kommunen skal ikke anvende pesticider i bekæmpelse af ukrudt på grønne områder. Vi skal være meget omhyggelige med ikke at give tilladelse til landbrug og virksomheder der generer naboer og lokalsamfund med lugt eller støjgener.

 

I planlægningen skal vi fremme en decentral udvikling af bosætning, service og erhvervslokalisering.