Jeg er medlem af kommunalbestyrelsen i Kalundborg Kommune.
Siden 2005 har jeg været formand for ældre og sundhedsudvalget. Fra 2014 er jeg også medlem af økonomiudvalget.

 

Vision: 

Kalundborg skal være Danmarks grønne og sunde hjerte.

Bæredygtighed og sundhed for borgerne skal indtænkes i alle Kalundborg Kommunes aktiviteter og initiativer.

 

Frivillighed og styrkelse af lokalsamfund i byen og på landet. "Sammen ka`vi nemlig nå store resultater".

Jeg arbejder for, at Kalundborg kommune bliver en endnu bedre kommune at bo, leve og arbejde i.